IHH Humanitarian Relief Foundation

Ovom prilikom zahvaljujemo se turskoj organizaciji „IHH“ koja je našoj školi donirala namještaj za 3 učionice, laptop, projektor, platno i komplet geometrijskih sprava. Vrijednost donacije iznosi 20 000 KM. Posebnu zahvalnost za ovu izuzetno vrijednu donaciju dugujemo našoj učenici generacije Edini Suljkanović koja je inicirala ovaj projekt. Također se zahvaljujemo organizaciji „MFS-EMMAUS“ Doboj-Istok koja je pomogla da se navedena donacija usmjeri našoj školi, a posebno Alemi, Alenu i Jasminu – volonterima ove organizacije. Veliku ulogu u realizaciji ovog projekta imao je Razvojni tim naše škole.