Historijat škole

1930. godine u Lukavici je upisana prva generacija đaka. Škola je bila četverogodišnja, a Ministarsko vijeće Kraljevine Jugoslavije je odobrilo njen naziv Osnovna škola “Miloš Obilić”, iako su u Lukavici Bošnjaci.

Školske 1960/1961. godine školu završava prva generacija osmih razreda i od tada egzistira kao osmogodišnja osnovna škola. U ovom periodu, škola je po imenu narodnog heroja Ismeta Kapetanovića i nosila naziv Osnovna škola “Ismet Kapetanović”

Kao Javna ustanova osnovana je 11.05.1993. godine Rješenjem broj: 01-023-189/93, a od 02. jula 1996. godine upisana je i u Sudski registar pod brojem: U/I-1728/96. 

Javna ustanova Osnovna škola “Lukavica” je devetogodišnja osnovna škola. Obuhvata školsko područje dvije mjesne zajednice i to: Mjesnu zajednicu Lukavica i Mjesnu zajednicu Lukavica Rijeka – općina Doboj Istok.

OŠ “Lukavica” ime je dobila po istoimenom mjestu koje je smješteno u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i sastavni je dio općine Gračanica. Mjesto Lukavica zahvata veći dio doline rijeke Lukavice. Na lokalitetu Ograđenica, u samom centru MZ Lukavica, sagrađena je ova ljepotica. Prema statističkim podacima iz 2000. godine u Lukavici živi oko 3150 stanovnika smještenih u 8 manjih zaselaka i to: Čamdžići, Ograđenica, Prnjavor, Bijeli Potok, Vrela, Zolje, Devedžije i Delići.